Etik - en introduktion
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Skola och utbildning

Etik - en introduktion

Fjärde reviderade utgåvan

15000

150 kr (exkl. moms)

Etik - en introduktion

Etik - en introduktion

 • Utgivare: Statens medicinsk-etiska råd
 • Upplaga: 4
 • Omfång: 80
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824782-2
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Denna fjärde reviderade utgåva har fått ett helt nytt kapitel om robotar och artificiell intelligens, förutom en allmän innehållslig uppdatering.

Syftar till att väcka och stimulera debatt kring etiska frågeställningar som angår oss alla, såväl eviga frågor kring livets början och slut som nya frågor som väcks av den medicinska och teknologiska utvecklingen. Boken redogör för några av de viktigaste etiska principerna och förhållningssätten och ger exempel på etiska problem som aktualiseras på olika områden inom vård, omsorg och medicinsk forskning. Här beskrivs hur man genom etisk analys kan komma en bit på vägen mot en genomtänkt hållning.

Ges ut av Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som sorterar under Socialdepartementet.

Reviderad utgåva, ersätter upplaga 3 från 2008.