.
Etableringsjobb. Ds 2019:13
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Etableringsjobb. Ds 2019:13

9700

97 kr (exkl. moms)

Etableringsjobb. Ds 2019:13

Etableringsjobb. Ds 2019:13

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 159
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824953-6
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Etableringsjobb innebär en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Under anställningen ska individen enligt modellen få en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten.Utformningen skiljer sig från dagens befintliga subventioneradeanställningar på så sätt att subventionen betalas direkt till individen,i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren ochsedan får ersättning för en del av lönen från staten.För att införa en ersättning som riktar sig till individer somanställs i etableringsjobb krävs lagändringar på ett flertal områden.Denna departementspromemoria innehåller förslag till sådanalagändringar.