Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården
Socialdepartementet

Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att stärka skyddet för den enskilde vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård.I uppdraget ingår att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som det finns anledning till.
Produktdetaljer: