Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning
Norstedts Juridik

Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Denna framställning behandlar vissa typer av ersättningar som kan komma att utgå i samband med kontraktsbrott vid köp. I det köprättsliga systemet finns ett stort antal ersättningar av skilda slag. Somliga utgör påföljder vid kontraktsbrott.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: