Ersättningar i köprätten
  • Straffrätt & Rättsväsen

Ersättningar i köprätten

Särskilt om skadeståndsberäkning

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Version: 1
  • ISBN: 978-91-39-30128-8
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen

Om boken

Efter ett kontraktsbrott kan det uppkomma en mängd svåra problem. Ett av dessa är hur skadeståndet skall beräknas. Utgångspunkten är generellt enkel - den skadelidande skall genom skadeståndet försättas i samma situation som om avtalet fullgjorts på riktigt sätt. Begränsningarna är emellertid många. Vid beräkningen av skadeståndet uppkommer ett antal frågor som besvaras i boken, t.ex.: Vilka krav på skadebegränsande åtgärder kan ställas? När föreligger adekvat kausalitet för en viss skada? Vad är en täckningstransaktion och vilka krav kan ställas på en sådan? När föreligger rätt till ersättning för utebliven vinst? Skall förlusten anses vara direkt eller indirekt förlust? Skadeståndets beräkning och begränsning är det huvudsakliga undersökningsobjektet i boken.