Ersättning vid rådighetsinskränkningar. SOU 2013:59.
Miljödepartementet

Ersättning vid rådighetsinskränkningar. SOU 2013:59.

24000

240 kr (exkl. moms)

Analyserar den lagstiftning som möjliggör inskränkningar i användningen av mark och byggnader (rådighetsinskränkningar) av:
  • hälsoskydds-,
  • miljöskydds- och
  • säkerhetsskäl i syfte att identifiera de fall där ersättning bör ges trots att ingripandet har skett av dessa skäl.
Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!
Produktdetaljer: