.
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälsa och sjukvård
 • Socialrätt

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32

9500

95 kr (exkl. moms)

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32

Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 48
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824843-0
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälsa och sjukvård, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har 2017 lämnat en gemensam rapport om avseende kvinnor respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringssinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheternas förslag har därefter beretts av en arbetsgrupp av tjänstemän från Social- och Arbetsmarknadsdepartementet. De huvudsakliga förslagen avser förändringar i socialförsäkringsbalken.

 • Rehabiliteringspenning ska kunna lämnas även till den som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom.
 • Rehabiliteringsersättning ska kunna lämnas i längst 30 dagar när en deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering p.g.a. sjukdom är ur stånd att delta i rehabiliteringen.
 • Ett ärende om rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet och haft möjlighet att yttra sig över det.
 • Rehabiliteringsersättning i form av särskilt bidrag ska inte lämnas för sådana kostnader som har ersatts via annat statligt bidrag.
De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2019.