ersättning till vissa handikappade elever m.fl. för resor, ändrad förordning
Skolverket

ersättning till vissa handikappade elever m.fl. för resor, ändrad förordning

5200

52 kr (exkl. moms)

Ändr. rubrik samt 1 §. Ingår i häfte SKOLFS 2001:16-21. 40 sidor.

Prenumerera på SKOLFS
Produktdetaljer: