Ersättning för vissa kostnader enligt skollagen, ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter
Skolverket

Ersättning för vissa kostnader enligt skollagen, ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter

18000

180 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2009:25.
Ingår i SKOLFS 190-197, 72 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.