Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård. SOU 2014:78.
Finansdepartementet

Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård. SOU 2014:78.

Delbetänkande från utredningen Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

18200

182 kr (exkl. moms)

Undersöker den ingående skattens andel av den totala kostnaden inom verksamhet med ambulansflyg och bedömer eventuellt behov av en särskild författningsreglering som avser ersättning för dold mervärdesskatt vid upphandling av sådan verksamhet. Utredningen bedömer att det varken finns behov av eller är lämpligt att införa en särskild författningsreglering av ersättningsnivån för dold mervärdeskatt med avseende på verksamhet inom luftburen ambulanssjukvård.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 51
  • Utgiven: 2014
  • Serie: SOU 2014:078
  • ISBN/Best.nr: 978-913824197-4
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Trafik & Transporter