Ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst, föreskrifter
  • Försvar & Säkerhet

Ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst, föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst, föreskrifter

Ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst, föreskrifter

Om publikationen

Ersätter SRVFS 1995:5.

Prenumerera på SRVFS