Ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst, föreskrifter
Räddningsverket

Ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst, föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Ersätter SRVFS 1995:5.
Tryckt upplaga: