Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, upphävd förordning
Skolverket

Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, upphävd förordning

6300

63 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 2000:156. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om elever som före den 1 juli 2008 tagits emot för att fullgöra utbildning.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:69-71, 16 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: