Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, förordning
Skolverket

Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, förordning

5040

50 kr (exkl. moms)

Upphävdes av SKOLFS 2008:69 från och med 1 juli 2008 - dock gäller fortfarande förordningen i fråga om elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100). Ingår i häfte SKOLFS 2000:156-157. 42 sidor.

Ändrad genom SKOLFS 2006:3, SKOLFS 2007:3, SKOLFS 2008:3 och SKOLFS 2009:17.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: