Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. ändrad förordning
Skolverket

Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. ändrad förordning

6000

60 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:156.

Produktdetaljer: