Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, ändrad förordning
Skolverket

Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, ändrad förordning

4800

48 kr (exkl. moms)

Ändr. 2 §.

Ingår i häfte SKOLFS 2004:1-12. 32 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: