Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, ändrad förordning
Skolverket

Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, ändrad förordning

3800

38 kr (exkl. moms)

Ändr. 2 §. Ingår i häfte SKOLFS 2001:28-30. 20 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: