Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, ändrad förordning
Skolverket

Ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter, ändrad förordning

6300

63 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:156.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:1–6, 16 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: