Ersättning för elever i specialskolan, förordning
Skolverket

Ersättning för elever i specialskolan, förordning

1680

17 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SKOLFS 2006:2, SKOLFS 2007:2, SKOLFS 2008:2, SKOLFS 2008:85 och SKOLFS 2010:2.

Ersätter SKOLFS 1995:47.