Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning. SKOLFS 2012:113
Skolverket

Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning. SKOLFS 2012:113

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 1997:1.
Ingår i SKOLFS 2012:111-113. 8 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: