Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning
Skolverket

Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning

5500

55 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 1997:1.

Ingår i häfte SKOLFS 2006:1–9, 24 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.