Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning
Skolverket

Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning

18000

180 kr (exkl. moms)

Ändring i SKOLFS 1997:1.
Ingår i SKOLFS 2011 54-58. 88 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: