Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning
Skolverket

Ersättning för elever i specialskolan, ändrad förordning

6300

63 kr

Föreskriver en ändrad lydelse i förordningen SKOLFS 1997:1 om ersättning för elever i specialskolan.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:84-86, 7 sidor.Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: