Ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada orsakad av en elev i specialskolan, upphävd förordning
Skolverket

Ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada orsakad av en elev i specialskolan, upphävd förordning

3760

38 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 1995:56. Ingår i häfte SKOLFS 2001:16-21. 40 sidor.

Prenumerera på SKOLFS
Produktdetaljer: