Erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd, omtryckta föreskrifter och allmänna råd
Läkemedelsverket

Erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd, omtryckta föreskrifter och allmänna råd

2000

20 kr (exkl. moms)

Ersätter omtrycket i LVFS 2000:8
Tryckt upplaga: