.
Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt
 • Förmögenhetsrätt
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • EU-rätt
 • Internationell rätt och folkrätt

Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt

Marie Linton
89300

893 kr (exkl. moms)

Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt

Erkännande och verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrätt

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 532
 • Utgiven: 2023
 • ISBN: 9789139019534
 • Ämnen: Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt, Processrätt
 • Taggar: EU-rätt, Internationell rätt och folkrätt,
 • Författare: Marie Linton

Om boken

I denna bok diskuteras och kommenteras de frågor och problem som kan uppstå när en utländsk dom på förmögenhetsrättens område åberopas i Sverige, dels enligt de övernationella regleringarna i 2012 års Bryssel I-förordning, 2007 års Luganokonvention, 2005 års Haagkonvention och 2019 års Haagkonvention, dels enligt svensk internationell privat- och processrätt. Hithörande frågor har genomgått en livlig utveckling de senaste åren. Därför har det tett sig angeläget att försöka klarlägga tillståndet enligt de relevanta regelverken.

I svensk rätt går det en skiljelinje mellan de domar som omfattas av stöd i lag eller annan författning och de domar som inte gör det. Värdet av en utländsk dom blir sålunda rättsligt helt olika beroende på inom vilken kategori domen faller. I boken ges en systematisk och praktiskt inriktad framställning av de olika regelverkens rättsliga lösningar. EU-domstolens tolkningsavgöranden och svensk rättspraxis har genomgående beaktats.

Boken är av intresse såväl för svenska företag, advokater och andra juridiska rådgivare som för domstolar och andra myndigheter, såsom Kronofogden, som har att bedöma rättsliga frågor inom det angivna rättsområdet.