Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Prop. 2014/15:138
Riksdagen

Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Prop. 2014/15:138

23000

230 kr (exkl. moms)

Föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet är att en sådan påföljd sak kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förvänts ske bäst. Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om verkställighet av frivårdspåföljder.