Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet. SOU 2016:72
Näringsdepartementet

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet. SOU 2016:72

47400

474 kr (exkl. moms)

Identifierar hinder och möjligheter, samt lämnar förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.Har undersökt:
  • Ramvillkorens påverkan på entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga
  • Företagsrekonstruktion och förutsättningar för en andra chans
  • Samordning och effektivisering av det innovations- och företagsfrämjande stödet
  • Rörlighet, ökad samverkan samt ökat nyttiggörande av forskningsresultat
  • Förmågan att möta samhällsutmaningar
I uppdraget har dessutom ingått att göra en komparativ redogörelse av beskattning av entreprenörer och ägare, men inga förslag på förändringar vad gällder skatter eller socialavgiftsfrågor har ingått i utredningsuppdraget. Särskild utredare: Pontus Braunerhjelm.
Köp den tryckta utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: