Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. Ds 2016:6
Arbetsmarknadsdepartementet

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering. Ds 2016:6

21200

212 kr (exkl. moms)

Kompletterande överväganden och lämnas delvis avvikande förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), tillämpningsdirektivet, i förhållande till de förslag som tidigare lämnats av Utredningen om nya utstationeringsregler.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: