Entreprenadjuridik
Norstedts Juridik

Entreprenadjuridik

27400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

274 kr

Fastighets- och byggjuridik. Skildrar byggandets juridiska sida och ger en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering. Vidare behandlas upphandling av entreprenader beaktande reglerna om offentlig upphandling. Slutligen analyseras det avtalssystem som används mellan beställare och entreprenör, och främst de allmänna bestämmelser som går under benämningen AB 04.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 130
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: 978-913920485-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Fastighets- och byggjuridik. Skildrar byggandets juridiska sida och ger en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering. Vidare behandlas upphandling av entreprenader beaktande reglerna om offentlig upphandling. Slutligen analyseras det avtalssystem som används mellan beställare och entreprenör, och främst de allmänna bestämmelser som går under benämningen AB 04.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2009-08-01
  • Version: 5
  • ISBN: 978-913920485-5