Entreprenadjuridik
Norstedts Juridik

Entreprenadjuridik

32000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

320 kr

Fastighets- och byggjuridik. Skildrar byggandets juridiska sida och ger en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering. Vidare behandlas upphandling av entreprenader beaktande reglerna om offentlig upphandling. Slutligen analyseras det avtalssystem som används mellan beställare och entreprenör, och främst de allmänna bestämmelser som går under benämningen AB 04.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga: