Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44
  • Skola och utbildning

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44

Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad

55000

550 kr (exkl. moms)

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 641
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824617-7
  • Ämnen: Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Betänkandets första del innehåller bakgrundskapitel, med bland annat fakta om gällande rätt, om utbildningssystemet i stort, olika undervisningsmetoder och samarbetsformer. Dessutom redogör utredningen för dagens situation och utgångspunkterna för arbetet.

Förslagsdelen inleds med förslag om samarbetsformer och ställningstaganden om upphandling. Därefter lämnas förslag om fjärrundervisning, om studiehandledning på modersmålet samt om distansundervisning.

Särskild utredare: Eva Durhan

Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!