Enskilda organ och offentlighet
  • Offentlig rätt

Enskilda organ och offentlighet

8400

84 kr (exkl. moms)

Enskilda organ och offentlighet

Enskilda organ och offentlighet

Om publikationen

Ger en översikt över vilka regler som gäller för hantering av allmänna handlingar och arkiv.

Skriften vänder sig främst till enskilda organ som enligt sekretesslagen fullgör offentligrättsliga uppgifter eller förvarar allmänna handlingar.

Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie