Ensamkommande barns rätt
Wolters Kluwer

Ensamkommande barns rätt

En vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.

47100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

471 kr (exkl. moms)

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit?

Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller, och benar upp frågorna om vem som ska göra vad i handläggningsproceduren rörande ensamkommande barn. Med i boken finns även svensk lagstiftning inom området, FN:s konvention om barnets rättigheter, svar på de vanligaste frågorna, m.m.

Boken riktar sig i första hand till gode män för ensamkommande barn, överförmyndare, handläggare inom socialtjänsten, skolan och andra kommunala verksamheter, tjänstemän inom Migrationsverket, advokater som har uppdrag som offentliga biträden samt frivilligorganisationer såsom Rädda Barnen och Röda Korset.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 208
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911607-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit?

Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller, och benar upp frågorna om vem som ska göra vad i handläggningsproceduren rörande ensamkommande barn. Med i boken finns även svensk lagstiftning inom området, FN:s konvention om barnets rättigheter, svar på de vanligaste frågorna, m.m.

Boken riktar sig i första hand till gode män för ensamkommande barn, överförmyndare, handläggare inom socialtjänsten, skolan och andra kommunala verksamheter, tjänstemän inom Migrationsverket, advokater som har uppdrag som offentliga biträden samt frivilligorganisationer såsom Rädda Barnen och Röda Korset.
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Socialrätt
  • Publicerad: 2017-08-15
  • Version: 4
  • ISBN: 978-913911607-3