.
Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. SOU 2017:76
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. SOU 2017:76

Delbetänkande från Nya apoteksmarknadsutredningen

22000

220 kr (exkl. moms)

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. SOU 2017:76

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel. SOU 2017:76

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 274
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824677-1
 • Ämnen: Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna.

Utredningen föreslår:
 • Lämpligt att reglera apotekens marginal för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
 • Förmånspriser ska tillämpas även utanför förmånerna
 • Att det ska införas en skyldighet för tillverkare att anmäla priser till TLV (Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket)
 • TLV ska besluta om inköpspris och försäljningspris för receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
 • För läkemedel som saknar fastställt pris föreslås TLV får möjlighet att fastställa inköpspris och försäljningspris

Konsekvenser om förslagen genomförs:
 • Leder till enhetliga priser på apoteken på receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, vilket skapar bättre förutsättningar att uppnå hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det blir enklare för enskilda eftersom de inte längre behöver göra krångligaprisjämförelser mellan apoteken.
 • Minskade intäkter för apoteken. De minskade intäkterna bedöms få små effekter på apoteksmarknaden i stort. TLV följer kontinuerligt lönsamheten på apoteksmarknaden och kan vid behov justera handelsmarginalen. Förslaget får också konsekvenser för bland andra landstingen, TLV, E-hälsomyndigheten och läkemedelstillverkarna.

Särsklid utredare: Anna-Lena Sörenson
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!