Enhetliga och effektiva systen för miljötillsyn och sanktioner
Miljö- och energidepartementet

Enhetliga och effektiva systen för miljötillsyn och sanktioner

8000

80 kr

En särskild utredare ska se över organisationen och ansvarsfördelningen av tillsynen enligt miljöbalken samt sanktionssystemet. Syftet är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras.
Produktdetaljer: