Energiskatt på el. SOU 2015:87. En översyn av det nuvarande systemet
Finansdepartementet

Energiskatt på el. SOU 2015:87. En översyn av det nuvarande systemet

44700

447 kr (exkl. moms)

Uppdraget har varit att se över dagens system för beskattning av el. Utredningen har efter sin översyn valt att bygga vidare på det nuvarande systemet, men föreslår att en ny bransch – datacenter-industrin – läggs till bland dem som bara betalar 0,5 öre i elskatt. Förslaget gäller vissa större datorhallar. Motivet är bl.a. att de är internationellt konkurrensutsatta och bedriver elintensiv verksamhet.Utredningen föreslår vidare att systemet för energiskatt på el EU-anpassas genom att i princip alla företag som får den lägre skattenivån erhåller den genom ett återbetalningsförfarande. Undantaget från detta är riktigt stora elförbrukare. Återbetalning till dem som bedriver industriell verksamhet ska bara medges för belopp över 12 000 kr per år.
Särskild utredare: Rolf BohlinTeckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: