En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater. Prop. 2016/17:209
Justitiedepartementet

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater. Prop. 2016/17:209

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat ur advokatsamfundet utvidgas. Förslaget syftar till att säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet.Enligt nuvarande ordning finns det begränsade möjligheter att utesluta en advokat ur advokatsamfundet på grund av hans eller hennes agerande utanför advokatverksamheten. Förslaget innebär att en advokat som visar sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott utanför advokatverksamheten ska uteslutas ur samfundet.