En utvecklad studie- och yrkesvägledning
Utbildningsdepartementet

En utvecklad studie- och yrkesvägledning

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för att ge alla elever inom skolväsendet möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval fattade utifrån goda kunskaper om arbetsliv och utbildningsvägar. Vidare ska utredaren föreslå möjliga åtgärder för att minska betydelsen av kön, social bakgrund och funktionsnedsättning vid utbildnings- och yrkesval.

Utredaren ska bl.a.
  • analysera hur undervisningen samt kompetensen hos pedagogisk personal kan utvecklas inom studie- och yrkesvägledning och området arbetslivskunskap,
  • analysera hur studie- och yrkesvägledarens roll kan stärkas och i högre grad integreras i verksamheten,
  • analysera hur nätbaserade och interaktiva studie- och yrkesvägledningstjänster används och kan utvecklas,
  • analysera hur studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet möter nyanlända elevers behov,
  • analysera hur andelen utbildade studie- och yrkesvägledare i skolväsendet kan öka, och
  • vid behov lämna förslag på åtgärder och nödvändiga författningsförslag.

Utredaren ska även utreda om kommunerna bör åläggas att hålla obligatoriska uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd.
Tryckt upplaga: