En utvecklad översiktsplanering. SOU 2018:46. Del 2. Kommunal reglering av upplåtelseformen
Näringsdepartementet

En utvecklad översiktsplanering. SOU 2018:46. Del 2. Kommunal reglering av upplåtelseformen

Delbetänkande från Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)

18000

180 kr (exkl. moms)

I den här delen av betänkandet, del 2, föreslår utredningen en helt ny lag som innebär att kommunen ska kunna bestämma att bostäder som byggs på mark som kommunen eller ett kommunalt aktiebolag äger bara ska få upplåtas med hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken. Det gör det lättare för kommunen att säkerställa att marken kommer att bebyggas med hyresrätter, om kommunen har satt upp detta som ett villkor i samband med försäljningen av marken.

FÖR KOMPLETT UTREDNING, SE ÄVEN DEL 1, Beställningsnr 978-913824816-4.

Särskild utredare: Inger Holmqvist
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 516
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:046
  • ISBN/Best.nr: 978-913824817-1
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering