En utvecklad översiktsplanering. SOU 2018:46. Del 1. Att underlätta efterföljande planering
  • Offentlig rätt
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

En utvecklad översiktsplanering. SOU 2018:46. Del 1. Att underlätta efterföljande planering

Delbetänkande från Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)

55000

550 kr (exkl. moms)

En utvecklad översiktsplanering. SOU 2018:46. Del 1. Att underlätta efterföljande planering

En utvecklad översiktsplanering. SOU 2018:46. Del 1. Att underlätta efterföljande planering

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 431
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:046
  • ISBN/Best.nr: 978-913824816-4
  • Ämnen: Offentlig rätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om publikationen

I den här delen av betänkandet, del 1, föreslår utredningen att kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I strategin ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Att kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Är planen inte aktuell ska det påverka kommunens arbete med detaljplaner.

Utredningen föreslår även att plan- och bygglagen ska förtydligas när det gäller översiktsplanens innehåll. Förslagen syftar till att underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas. Samtidigt föreslås att några av de nuvarande kraven ska tas bort, vilket ska göra det enklare att ta fram en översiktsplan. En flexibel standard om hur översiktsplanen ska utformas underlättar både för kommunen och för andra aktörer.

OBS! FÖR KOMPLETT UTREDNING, SE ÄVEN DEL 2. Beställningsnr 978-913824817-1

Särskild utredare: Inger Holmqvist