En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter. Ds 2014:10
  • Ekonomi & Näringsliv
  • Offentlig förvaltning

En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter. Ds 2014:10

16000

160 kr (exkl. moms)

En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter. Ds 2014:10

En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter. Ds 2014:10

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 30
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Ds 2014:010
  • ISBN/Best.nr: 978-913824090-8
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning

Om boken

Statliga myndigheter beslutar om föreskrifter och allmänna råd som i vissa fall kan få stora ekonomiska effekter, exempelvis genom att nya krav ställs på staten, kommuner och landsting. Mot denna bakgrund finns ett behov av att regeringen får en ökad kontroll över sådana föreskrifter.

För att processen för statliga myndigheters föreskrifter ska bli tydligare föreslås vidare några förändringar i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning. Förordningen anger vilka aspekter som statliga myndigheter ska utreda innan de beslutar om föreskrifter. Avsikten med förslagen är att förbättra de underlag myndigheterna har för att fatta beslut om föreskrifter som har effekter för kommuner och landsting.

De förslag som lämnas i Ds:n innebär att myndigheterna ska redovisa hur de bedömer att föreskrifterna påverkar det kommunala självstyret. Om föreskrifterna väntas medföra effekter på kostnader och intäkter för kommuner och landsting, ska även detta redovisas i konsekvensutredningen.

Slutligen föreslås att de bemyndiganden som myndighetens föreskrifter grundar sig på, ska redovisas i konsekvensutredningen.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!