En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden
Finansdepartementet

En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter.

Utredaren ska bl.a.
 • föreslå en definition av idéburna aktörer,
 • kartlägga och analysera olika förfaranden för att utifrån den föreslagna definitionen identifiera idéburna aktörer inom välfärden eller andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter,
 • kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i andra länder inom EES,
 • föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för ingående av idéburet offentligt partnerskap (IOP), i syfte att främja samverkan mellan idé-burna aktörer och det offentliga, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

I uppdraget ingår inte att lämna förslag inom skatteområdet.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 17
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:046
 • ISBN/Best.nr: 68718-046
 • Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor