En trygg dricksvattenförsörjning. SOU 2016:32. Del 1: Bakgrund, överväganden och förslag. Del 2: Samlade förslag, finansiering och konsekvenser.
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt
  • Hälsa och sjukvård

En trygg dricksvattenförsörjning. SOU 2016:32. Del 1: Bakgrund, överväganden och förslag. Del 2: Samlade förslag, finansiering och konsekvenser.

Slutbetänkande från Dricksvattenutredningen

55300

553 kr (exkl. moms)

En trygg dricksvattenförsörjning. SOU 2016:32. Del 1: Bakgrund, överväganden och förslag. Del 2: Samlade förslag, finansiering och konsekvenser.

En trygg dricksvattenförsörjning. SOU 2016:32. Del 1: Bakgrund, överväganden och förslag. Del 2: Samlade förslag, finansiering och konsekvenser.

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1061
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824439-5
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt, Hälsa och sjukvård
  • Taggar:

Om publikationen

En trygg, samordnad och långsiktig dricksvattenförsörjning kan tyckas självklar, men speglar på ett allmänt plan den grundläggande problematik som utredningen uppmärksammat.

Dricksvattenutredningens övergripande uppgift har varit att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet har varit att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas för dricksvattenfrågorna.

Det allmänna dricksvattnet används av 85 procent av befolkningen, priset har hittills endast varit några ören per liter. Det offentliga åtagandet kring dricksvattnet behöver således hålla hög kvalitet och säkerhet i ett mycket långsiktigt perspektiv. För konsumenterna kan det innebära mindre prishöjningar men samtidigt ge möjligheter till en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.

Utredningen ser ett värde i att i första hand bygga vidare på sådant som i huvudsak fungerar i dag. Förslagen avser att tydliggöra kravställandet, liksom stödet gentemot kommuner, producenter och andra aktörer i deras arbete. Förbättrad samordning, information och kunskapsspridning eftersträvas på olika förvaltningsnivåer och för berörda statliga verksamheter.

Särskild utredare: Gunnar Holmgren.
Köp utredningen för att ta del av analyser och kompletta förslag!

Slutbetänkandet finns också som en kort sammanfattning, se under Relaterade produkter till höger.

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!