En trygg dricksvattenförsörjning - sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag. SOU 2016:32
 • Energi & Miljö
 • Försvar & Säkerhet
 • Hälso & sjukvard
 • Lantbruk & Livsmedel
 • Offentlig förvaltning
 • Fastighetsfrågor & Samhällsplanering

En trygg dricksvattenförsörjning - sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag. SOU 2016:32

Sammanfattning av Slutbetänkandet från Dricksvattenutredningen

19300

193 kr (exkl. moms)

En trygg dricksvattenförsörjning - sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag. SOU 2016:32

En trygg dricksvattenförsörjning - sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag. SOU 2016:32

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 17
 • Utgiven: 2016
 • Serie: SOU 2016:032
 • ISBN/Best.nr: 978-913824440-1
 • Ämnen: Energi & Miljö, Försvar & Säkerhet, Hälso & sjukvard, Lantbruk & Livsmedel, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering

Om publikationen

Kort sammanfattning av Dricksvattenutredningens analyser och förslag.
Särskild utredare: Gunnar Holmgren

För komplett Slutbetänkande, se Relaterade produkter till höger.

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!