En trygg dricksvattenförsörjning - sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag. SOU 2016:32
Näringsdepartementet

En trygg dricksvattenförsörjning - sammanfattning av Dricksvattenutredningens förslag. SOU 2016:32

19300

193 kr (exkl. moms)

Kort sammanfattning av Dricksvattenutredningens analyser och förslag.För komplett Slutbetänkande, se Relaterade produkter till höger.Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: