En tidsbegränsad vapenamnesti 2018. Prop. 2016/17:185
Justitiedepartementet

En tidsbegränsad vapenamnesti 2018. Prop. 2016/17:185

7600

76 kr

Förslag att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.Den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten under perioden februari–april 2018. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.
Produktdetaljer: