En svensk tullagstiftning i unionen
Finansdepartementet

En svensk tullagstiftning i unionen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning. Syftet är att anpassa den svenska tullagstiftningen till den nya tullkodex för unionen som ska bli tillämplig den 1 maj 2016.