En svensk flygskatt. SOU 2016:83.
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

En svensk flygskatt. SOU 2016:83.

Betänkande från Utredningen om skatt på flygresor

29700

297 kr (exkl. moms)

En svensk flygskatt. SOU 2016:83.

En svensk flygskatt. SOU 2016:83.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 250
 • Utgiven: 2016
 • Serie: SOU 2016:083
 • ISBN/Best.nr: 978-913824531-6
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Analyserar och lämnar förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I uppdraget har ingått att analysera uppbyggnaden och utformningen av modeller för uttag av flygskatt i andra medlemsstater inom EU som har flygskatt. Därtill har utredningen haft att analysera de medlemsstater som har haft men avskaffat flygskatt eller undersökt men valt att inte införa flygskatt.

En grundläggande utgångspunkt för uppdraget har varit att skatten ska vara förenlig med unionsrätten. Enligt direktiven ska utredningen utarbeta nödvändiga författningsförslag. I uppdraget har inte ingått att bedöma lämpligheten i att införa en skatt på flygresor.

I utredningens uppdrag har även ingått att bedöma om den så kallade myndighetsavgiften inom luftfartsområdet som Transportstyrelsen tar ut, bör avskaffas. Det har också ingått i utredningens uppdrag att beskriva andra åtgärder som kan vara ändamålsenliga för att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Slutligen har det i uppdraget ingått att beskriva konsekvenserna i olika hänseenden av ett införande av en flygskatt.

Utredningen föreslår att en skatt på kommersiella flygresor införs. Det innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Undantag görs för vissa flyg och personkategorier. Skatten ska betalas av det flygföretag som utför flygningen.

Särskild utredare: Gabriella Loman.

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!