En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. Prop. 2015/16:198
Utbildningsdepartementet

En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. Prop. 2015/16:198

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ska ha den kompetens och de förutsättningar som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen avser. Det betyder att anordnaren måste ha såväl praktiska förutsättningar som egen kunskap om yrkesområdet för att få anordna en yrkeshögskoleutbildning.

Utbildning inom yrkeshögskolan ska även få anordnas av andra statliga myndigheter än universitet och högskolor.

Utbildning bör kunna ingå i yrkeshögskolan under längre tid än i dag för att tillgodose samhällets och arbetslivets behov av kompetens.
Tryckt upplaga: