.
En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Ds 2017:36
  • Straffrätt

En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Ds 2017:36

9500

95 kr (exkl. moms)

En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Ds 2017:36

En snabbare lagföring - försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Ds 2017:36

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 173
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824658-0
  • Ämnen: Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

De åtgärder som föreslås i Ds:n tar sikte på att åstadkomma en snabbare lagföring av vanliga mängdbrott. Dessa brottstyper står för cirka hälften av de brott som prövas i tingsrätt.

De aktuella mängdbrotten kommer att lagföras inom ramen för ett försöksprojekt, i vilket ett flertal av rättsväsendets myndigheter ska ingå. De åtgärder för snabbare lagföring som ingår i projektet består bl.a. av ökad samordning mellan myndigheterna, tidiga åtgärder i alla led och utvecklade arbetssätt i den brottsutredande verksamheten.

De ärenden som kan bli aktuella att handläggas inom ramen för försöksprojektet är sådana som kommer till polisens kännedom genom ett s.k. ingripande, där polisen kommer till brottsplatsen eller påträffar den misstänkte.

Brottsutredningar mot misstänkta personer under 18 år och/eller då frihetsberövande kan bli aktuellt, kommer till en början inte att ingå i försöksprojektet.Utredare: Stefan Strömberg

Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!