En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet
Utbildningsdepartementet

En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet

9300

93 kr (exkl. moms)

Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

Syftet är även att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av utbildningsplikt.
Tryckt upplaga: